Privacybeleid

GEBRUIKERSINFORMATIE
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens?
KEYTON is VERANTWOORDELIJK voor de verwerking van de persoonsgegevens van de GEBRUIKER en informeert de GEBRUIKER dat deze gegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679, van 27 april (GDPR), en Organieke Wet 3/2018, van 5 december (LOPDGDD).

Waarvoor verwerken we uw persoonlijke gegevens?
Een commerciële relatie met de gebruiker onderhouden. De beoogde handelingen om de verwerking uit te voeren zijn:

Het versturen van commerciële reclame via e-mail, fax, SMS, MMS, sociale netwerken of andere elektronische of fysieke middelen, nu of in de toekomst, waarmee commerciële communicatie kan worden gemaakt. Deze mededelingen zullen worden gedaan door de VERANTWOORDELIJKE en zullen betrekking hebben op haar producten en diensten, of die van haar medewerkers of leveranciers, waarmee zij een promotieovereenkomst heeft gesloten. In dit geval hebben derden nooit toegang tot persoonlijke gegevens.
Marktonderzoek en statistische analyse uitvoeren.
Verwerken van bestellingen, verzoeken, beantwoorden van vragen of verzoeken van welke aard dan ook die door de GEBRUIKER zijn gedaan via een van de contactformulieren die beschikbaar zijn gesteld op de website van de VERANTWOORDELIJKE.
Om de online nieuwsbrief over nieuws, aanbiedingen en promoties in onze activiteit te versturen.
Waarom mogen we uw persoonlijke gegevens verwerken?
Omdat de verwerking als volgt wordt gelegitimeerd door artikel 6 van de GDPR:

Met toestemming van de GEBRUIKER: verzending van commerciële berichten en de nieuwsbrief.
Voor het legitieme belang van de VERANTWOORDELIJKE: voor het uitvoeren van marktonderzoek, statistische analyse, etc. en voor het verwerken van bestellingen, verzoeken, etc. op verzoek van de GEBRUIKER.
Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?
Ze worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel van de verwerking of als er wettelijke vereisten zijn die de bewaring ervan voorschrijven en als ze niet langer nodig zijn voor dat doel, worden ze gewist met passende beveiligingsmaatregelen om de anonimisering van de gegevens of de volledige vernietiging ervan te garanderen.

Aan wie verstrekken wij uw persoonlijke gegevens?
Er is geen communicatie van persoonsgegevens aan derden voorzien, behalve, indien noodzakelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van de doeleinden van de verwerking, aan onze dienstverleners met betrekking tot communicatie, met wie de VERANTWOORDELIJKE de geheimhoudings- en gegevensverwerkerscontracten heeft ondertekend die vereist zijn door de geldende privacyregelgeving.

Wat zijn uw rechten?
De rechten van de GEBRUIKER zijn:

Recht om toestemming op elk moment in te trekken.
Het recht op toegang, rectificatie, overdraagbaarheid en verwijdering van uw gegevens, en het recht om de verwerking ervan te beperken of er bezwaar tegen te maken.
Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (www.aepd.es) als u van mening bent dat de verwerking niet in overeenstemming is met de geldende regelgeving.
Contactgegevens voor het uitoefenen van uw rechten:
KEYTON. Carrer Fusteria, 17, 03690 Sant Vicent del Raspeig, Alicante. E-mail: [email protected]

  1. VERPLICHTE OF OPTIONELE AARD VAN DE DOOR DE GEBRUIKER VERSTREKTE INFORMATIE
    GEBRUIKERS, door het aanvinken van de betreffende vakjes en het invoeren van gegevens in de velden gemarkeerd met een sterretje (*) in het contactformulier of gepresenteerd in downloadformulieren, accepteren uitdrukkelijk en vrijelijk en ondubbelzinnig dat hun gegevens noodzakelijk zijn voor de provider om hun verzoek te behandelen, waarbij het invoeren van gegevens in de overige velden vrijwillig is. De GEBRUIKER garandeert dat de aan de VERANTWOORDELIJKE verstrekte persoonsgegevens waarheidsgetrouw zijn en is verantwoordelijk voor het doorgeven van eventuele wijzigingen daarin.

De VERANTWOORDELIJKE informeert dat alle gegevens die via de website worden opgevraagd verplicht zijn, aangezien deze noodzakelijk zijn voor het leveren van een optimale service aan de GEBRUIKER. Als niet alle gegevens worden verstrekt, kan niet worden gegarandeerd dat de verstrekte informatie en diensten volledig op uw behoeften zijn afgestemd.

  1. VEILIGHEIDSMAATREGELEN
    Dat in overeenstemming met de bepalingen van de geldende regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, de VERANTWOORDELIJKE voldoet aan alle bepalingen van de GDPR en LOPDGDD regelgeving voor de verwerking van persoonsgegevens onder haar verantwoordelijkheid, en manifest aan de beginselen beschreven in artikel 5 van de GDPR, waarbij deze rechtmatig, eerlijk en transparant worden verwerkt in relatie tot de betrokkene en adequaat, ter zake dienend en beperkt zijn tot hetgeen noodzakelijk is in relatie tot de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

De VERANTWOORDELIJKE garandeert dat hij een passend technisch en organisatorisch beleid heeft geïmplementeerd om de beveiligingsmaatregelen toe te passen die door de GDPR en de LOPDGDD zijn vastgesteld om de rechten en vrijheden van de GEBRUIKERS te beschermen en dat hij de juiste informatie aan hen heeft gecommuniceerd zodat zij deze kunnen uitoefenen.

Voor meer informatie over privacywaarborgen kunt u contact opnemen met de VERANTWOORDELIJKE PARTIJ via KEYTON. Carrer Fusteria, 17, 03690 Sant Vicent del Raspeig, Alicante. E-mail: [email protected]